Đấu Trường Tri Thức
Đấu trường chính
Tham gia
Đấu Trường Tri Thức
Thể Thao
Tham gia
Đấu Trường Tri Thức
Âm Nhạc
Tham gia
Đấu Trường Tri Thức
Đố Vui
Tham gia
Đấu Trường Tri Thức
Lịch sử-Địa lí
Tham gia